Top Social

BEAUTY - Hair Care

ENG: Hey, Girlies :) 
Last week turned out a total madness... no time to create a normal post :( 
But If some of you follow me on Instagram- then you already know that I had a chance to update my portfolio and Last monday I created one beauty & one face art look for a photo shoot with a talanted photographer Gatis from Bravo studio. I love the result... :) Will show you pictures in my next post! 
But today About my Hair care - what I use and Like and what I don't use and don't like. 

LV: Sveikas, Meitenes :) 
Pagājušā nedēļa izvērtās pilnīgā trakumā... it nemaz nebija brīva laika, lai izveidotu normālu ierakstu :(
Bet, ja kāda no jums man seko Instagram, tad jūs jau zināt, ka man bija iespēja papildināt manu portfolio. Un pagājušajā otrdienā es izveidoju vienu skaistu un otru kreatīvu grimu priekš fotosesijas, kuru bildēja talantīgs otogrāfs Gatis no Bravo Studio. Es dievinu rezultātu :) Bildes no fotosesijas parādīšu jums nākamajā ierakstā! Bet šodien par manu matu kopšanu - ko es lietoju un, kas man patīk un kas nepatīk.

LIKE/ PATĪK
eng: All these products I use and I love- My super top favourites are Label.m organic series.
and Schwartzkopf - BC line. But I can't say anything bad as well about all the rest products you see in this picture - I like them & I use them repeatedly.. It's just I have them so many at this time that it is almost impossible to choose which ones to use :) 
lv: Visus augstāk norādītos produktus es lietoju un mīlu- mani izteiktākie favorīti ir Lable.m organic  sērija un Schwarzkopf - BC līnija . Bet es nevaru arī neko sliktu pateikt par pārējiem produktiem, ko norādīju šajā bildē. Man viņi visi patīk un visus lietoju arī atkārtoti. Ir tik tas, ka man šobrīd viņu ir tik daudz , ka ir gandrīz neiespējami izvēlēties kurus lietot. :) 

DISLIKE/ NEPATĪK
eng: This Is my DISLIKE picture- sorry but these products doesn't work for me. 
Maybe L'Oreal ones are not bad- but i don't like the spraying mask- I always forget to use it - cause for me it looks like a product you spray in your hair before styling.. not during washing them... And second I don't feel how much product I use in my hair, cause.... is anything changing when I use it? - NO!
And the Mask that after hair colouring... is not effective enough for me. As I changed my hair colour in a short period of time from dark to light I need products with a really visible effect.
The other products are just average. 
lv: Šī ir mana NEPATĪK bilde- atvainojiet, bet šie produkti man neder.
Varbūt L'Oreal nav slikti, bet- izsmidzinošā maska man nepatīk, jo vienmēr aizmirstu to lietot- man viņa asocējas ar spreju, ko lieto pirms veidošanas nevis, kad mati tiek mazgāti. Un otrkārt, es nejūtu cik daudz produkta nonāk matos, vai vispār nonāk, jo vai, kas mainās, kad es to lietoju? NĒ!
Un maska, kas paredzēta lietošanai tikko pēc krāsošanas.. man efektu nekādu nedod. Tā kā nomainīju savu matu krāsu salīdzinoši īsā laika posmā no tumšiem uz gaišiem, man ir nepieciešami produkti, kuri sniedz vizuāli redzamu rezultātu.
Pārējie produkti šajā bildē, manuprāt, ir viduvēji.

eng: What do you think? I  guess You probably have tried any of these... Like, don't like? I would Like to hear your opinion about these products. And I would like to hear as well some suggestions from you- about the repairing treatments for hair and really good shampoos for blondes that takes away yellow colour. 
Kisses  & see you soon!
lv: Ko Jūs domājat? Es domāju, ka kādu no šiem noteitki esat mēģinājušas.. Patīk, nepatīk? Es, labprāt dizrdētu jūsu viedokli par šiem produktie, Un vēl vēlētos dzirdēt ieteikumus par produktiem, kas glābtu manus sabojātos matus un labus šāmpūnus blodīnēm, kas noņem to dzelteno krāsu. 
Bučas & tiekamies drīz!
Post Comment

Auto Post Signature